Meer producten en tarieven voor particulieren

Meer producten en tarieven voor particulieren

 

Aanvragen van een toeslag (b.v. zorgtoeslag) € 59,- (incl. BTW)
Wijziging van een toeslag € 59,- (incl. BTW)
   
Aanvraag van een voorlopige aanslag € 59,- (incl. BTW)
Wijziging voorlopige aanslag/ toeslag € 59,- (incl. BTW)
   
Aangifte IB, plus eenmalige aangifte voor inkomsten uit overige werkzaamheden € 297,- (incl. BTW)
Aangifte F- of M-biljet € 119,- (incl. BTW)

Bezwaar maken tegen een definitieve of voorlopige aanslag van een voorgaand jaar, d.m.v. het schrijven van bezwaarschriften.

Tot en met 5 jaar terug kunnen wij bezwaar voor u maken tegen een opgelegde aanslag.

€ 197,00 (incl. BTW)